Start SZKOŁA

Płetwonurek P2

PŁETWONUREK KDP/CMAS** (P2)

   Kurs nurkowania dla osób posiadających już stopień podstawowy P1 CMAS lub równoważny innych federacji (np. OWD PADI), pragnących poszerzyć swoje umiejętności oraz zakres dopuszczalnych głębokości nurkowania. Głównym celem kursu jest przygotowanie do roli prowadzącego nurkowanie w parze, w zakresie średnich głębokości, oraz praktyczne poznanie procedur ratowniczych pod wodą i na powierzchni.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,
  • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10 m - 20 m.
  • konieczność posiadania ważnych badań lekarskich - zaświadczenie o brak przeciwskazań do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m, łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Warianty:
I) Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.
II) Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS** (P2) ma prawo:

  • nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
  • do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2). 

Szczegółowy program szkolenia.