Start SZKOŁA

Standardy szkolenia KDP/CMAS 2012

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

Warszawa 2012

 

PROGRAM SZKOLENIA

© Copyright for Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

Warszawa 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca:

Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, p. 25

tel./fax: (22) 826 83 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.kdp.pttk.pl

 Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK s kłada serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wykorzystując wiedzę i doświadczenie, poświęciły swój czas przyczyniając się do powstania niniejszego programu szkolenia.

 

Program Szkolenia Płetwonurków KDP ZG PTTK wprowadza się do realizacji na rok 2012 w klubach płetwonurków, centrach nurkowych i innych jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych w Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK z dniem 05.03.2012 r.

 

Prewodniczący

KDP ZG PTTK

Michał Górny

 

Wiceprzewodniczący

KDP ZG PTTK

ds. szkoleniowych

Błażej Pruski

 

 SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Symbole i oznaczenia

2. Szkolenie wstępne KDP/CMAS (O)

3. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

4. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) *

5. Płetwonurek KDP/CMAS (P2) **

6. Płetwonurek KDP/CMAS (P3) ***

7. Płetwonurek KDP/CMAS (P4) ****

 

1. SYMBOLE I OZNACZENIA

Stopnie instruktorskie i płetwonurkowe KDP/CMAS

- O -

Szkolenie wstępne (bez stopnia)

 

- brązowy, srebrny, złoty -

Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS

 

P1, P 2, P 3, P4

*     **    ***   **** Płetwonurek KDP/CMAS

 

M1, M2, M3

*       **     *** Instruktor KDP/CMAS

 

2. SZKOLENIE WSTĘPNE KDP/CMAS

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 8 lat,

• pisemne oświadczenie o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),

• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora).

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (60 - 90 min) i zajęcia praktyczne (75 -120 min) w basenie lub wodach otwartych, w tym 1 nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15 - 25 min.

Kadra kursu:

• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS.

Uczestnik otrzymuje:

Dyplom Ukończenia Szkolenia Wstępnego KDP/CMAS.

 

2.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Czas szkolenia

0T1 Ogólne wiadomości o nurkowaniu 30 – 60 min

0T2 Elementarne zasady techniki nurkowania 30 min

Łącznie 60 – 90 min

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Czas szkolenia

0P1 Posługiwanie się sprzętem nurkowym 20 – 30 min

0P2 Umowne znaki nurkowe CMAS 10 – 20 min

0P3 Oddychanie z aparatu powietrznego 1 5 – 2 5 min

0P4 Nurkowanie z instruktorem na głębokość do 5 m 15 – 25 min

0P5 Podsumowanie szkolenia praktycznego 15– 25 min

Łącznie 75 – 120 min

 

2.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

0T1 OGÓLNE WIADOMOŚCI O NURKOWANIU

1. Skrócona historia nurkowania.

2. Płetwonurkowanie jako forma rekreacji i turystyki w Polsce i na świecie.

3. Komisja Działalności Podwodnej PTTK, system szkolenia, kluby i centra nurkowe.

 

0T2 ELEMENTARNE ZASADY TECHNIKI NURKOWANIA

1. Pływalność płetwonurka oraz metody jej kontrolowania na powierzchni i pod wodą.

2. Skutki oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego na ciało płetwonurka i wynikające z tego zasady bezpiecznego postępowania w czasie nurkowania.

 

0T3 PODSUMOWANIE SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

1. Omówienie wykonanego nurkowania.

2. System stopni wyszkolenia KDP/CMAS, rola i znaczenie międzynarodowych certyfikatów KDP/CMAS.

3. Praktyczne rady dotyczące zakupu lub wypożyczenia sprzętu oraz kosztów szkolenia.

4. Znaczenie wyboru bezpiecznych warunków szkolenia (miejsce szkolenia, instruktor z ważnymi uprawnieniami, wyposażenie ośrodka szkolenia, ubezpieczenie itp.)

5. Ogólne omówienie zakresu szkolenia na stopień P1, praktyczne możliwości odbycia szkolenia – najbliższe terminy, miejsca, badania lekarskie itp.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

0P1 POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM NURKOWYM

1. Nauka pływania i zanurzania się w sprzęcie podstawowym (maska, płetwy, rurka oddechowa, opróżnianie maski z wody).

2. Prawidłowe założenie całego sprzętu nurkowego (skafander, urządzenie kamizelka ratowniczo-wypornościowa, aparat oddechowy, pas balastowy) oraz ćwiczenia na brzegu podstawowych czynności posługiwania się sprzętem.

 

0P2 UMOWNE ZNAKI NURKOWE CMAS

1. Prezentacja najważniejszych umownych znaków nurkowych CMAS, zasady ich używania, ćwiczenia praktyczne w ich stosowaniu.

 

0P3 ODDYCHANIE Z APARATU NA GŁĘBOKOŚCI OK. 1,5 M

1. Oddychanie z aparatu w pozycji stojącej, kucznej, klęczącej i siedzącej na głębokości ok. 1,5 m.

2. Wyjmowanie i wkładanie ustnika automatu oddechowego w różnych pozycjach.

3. Praktyczna obsługa kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

 

0P4 NURKOWANIE Z INSTRUKTOREM NA GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

1. Wyważenie się do pływalności zerowej na głębokości 1,5

– 2,0 m, przepłynięcie w poziomie na tej głębokości 25

– 50 m w towarzystwie instruktora, a następnie zanurzenie się z nim na głębokość ok. 5 m.

2. Wynurzenie na powierzchnię, napełnienie kamizelki ratowniczo-wypornościowej i powrót po powierzchni do miejsca rozpoczęcia nurkowania.

Uwaga:

• Nie należy z osobą szkoloną wykonywać pod wodą żadnych ćwiczeń technicznych.

• Powinno się zapewnić kursantowi poczucie maksymalnego bezpieczeństwa, np. przez trzymanie go podczas pobytu pod wodą za rękę, pasy nośne aparatu lub kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

• W czasie szkolenia warto zadbać o zrobienie pamiątkowego zdjęcia – zarówno pod wodą, jak i na powierzchni.

• Nurkowanie powinno zakończyć się poczuciem przeżycia nowej, wspaniałej przygody.

Szkolenie wstępne KDP/CMAS

 

3. PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem (instruktorem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• wiek:

• ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy – PM/1),

• ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny – PM/2),

• ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty – PM/3),

• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

• orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 do 17 godz. (w zależności od rodzaju kursu).

W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

• 2 nurkowania do głębokości 2 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),

• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),

• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

Płetwonurek KDP/CMAS (PM) ma prawo:

• Stopień brązowy: nurkować do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

• Stopień srebrny: nurkować do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum P2 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji, – nurkować do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum P1 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

• Stopień złoty: nurkować do głębokości 12 m w wodach otwartych wyłącznie z instruktorem, – nurkować do głębokości 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum P2 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji,

– nurkować do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum P1 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:

• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS, który z wynikiem pozytywnym ukończył seminarium wewnętrzne KDP/CMAS w zakresie szkolenia i certyfikacji dzieci oraz młodzieży.

• Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 2.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

• Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia

• międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS,

• wyprawkę płetwonurka młodzieżowego, w tym: podręcznik PM, naszywkę (brązową, srebrną lub złotą), naklejki, znaczek odblaskowy, worek kąpielowy, koszulkę.

 

3.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Liczba godz.

PMBTP1 Wprowadzenie do płetwonurkowania (wiadomości ogólne) 1

PMBTP2 Obsługa i przygotowanie sprzętu podstawowego 1

PMBTP3 Pierwsze nurkowanie w aparacie powietrznym 1,5

PMBTP4 Podstawy techniki płetwonurkowania 1

PMBTP5 Quiz sprawdzający wiedzę 0,5

Łącznie 5

 

Stopień brązowy

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Liczba godz.

PMSTP1 Doskonalenie indywidualnej techniki nurkowania 1,5

PMSTP2 Nurkowanie z partnerem 1

PMSTP3 Ćwiczenia praktyczne 1

PMSTP4 Quiz sprawdzający wiedzę 0,5

Łącznie 4

 

Stopień srebrny

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Liczba godz.

PMZTP1 Ćwiczenia praktyczne na wodach otwartych 1,5

PMZTP2 Nurkowanie po zadanie 5

PMZTP3 Quiz sprawdzający wiedzę 0,5

Łącznie 7

 

Stopień złoty

Zasady realizacji programu szkolenia w poszczególnych grupach wiekowych:

PM/1 (stopień brązowy, wiek 8 lat) – 5 godz. zajęć wg programu PM/1

PM/2 (stopień srebrny, wiek 9–10 lat):

• program PM/2 (4 godz. zajęć) – gdy kursant posiada stopień PM/1

• programy: PM/1 (8 godz. zajęć) + PM/2 (4 godz. zajęć)

PM/3 (stopień złoty, wiek 11–13 lat):

• program PM/3 (7 godz. zajęć) – gdy kursant posiada stopień PM/2

• programy: PM/1 (5 godz. zajęć) + PM/2 (4 godz. zajęć) – gdy kursant posiada stopień PM/1

• programy: PM/1 (5 godz. zajęć) + PM/2 (4 godz. zajęć) + PM/3 (7 godz. zajęć)

 

3.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 

STOPIEŃ BRĄZOWY (PM/1)

 

PMBTP1 WPROWADZENIE DO PŁETWONURKOWANIA (wiadomości ogólne)

1. Pogadanka na temat płetwonurkowania zachęcająca dzieci do udziału w zajęciach.

2. Zasady zachowania się na basenie.

3. Podstawowe znaki umowne CMAS.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas skoków, zanurzania i wynurzania się.

5. Omówienie pierwszego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS.

 

Uwaga:

Pogadanka na temat płetwonurkowania powinna być maksymalnie wzbogacona za pomocą wszelkich dostępnych środków dydaktycznych, do których należą między innymi filmy wideo, zdjęcia, kolorowe plansze. Ponadto zaleca się przeprowadzenie wśród dzieci konkursów i zabaw na temat płetwonurkowania. Pogadanki i zajęcia teoretyczne w jednej nieprzerwanej sesji nie powinny trwać dłużej niż 40 min.

 

PMBTP2 OBSŁUGA SPRZĘTU PODSTAWOWEGO

1. Omówienie funkcji sprzętu podstawowego i zasad jego użytkowania.

2. Nauka zakładania i zdejmowania sprzętu podstawowego na powierzchni.

3. Wchodzenie i wychodzenie na brzeg basenu.

4. Pływanie po powierzchni.

5. Opróżnianie maski z wody.

6. Sposoby zanurzania się.

7. Nurkowanie w głąb i na dystans.

8. Omówienie drugiego i trzeciego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS.

 

PMBTP3 PIERWSZE NURKOWANIE W APARACIE POWIETRZNYM

1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).

2. Wejście do wody i pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.

3. Znajomość sposobów wyrównywania ciśnienia w uszach i masce oraz zasad prawidłowego wynurzania się na powierzchnię.

4. Nauka oddychania z automatu, oddychanie w różnych pozycjach.

5. Podstawy kontroli i regulacji pływalności.

6. Wynurzenie na powierzchnię i wyjście z wody po drabince.

Uwaga:

Pierwszą lekcję ze sprzętem nurkowym zaleca się przeprowadzić na płytkiej części basenu w sposób stacjonarny w pozycji klęczącej lub siedzącej. Należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite wyeliminowanie sytuacji, w której dziecko dźwiga sprzęt na powierzchni. W trakcie przygotowania i składania sprzętu nurkowego dzieci powinny być pod stałą kontrolą instruktora prowadzącego.

 

PMBTP4 PODSTAWY TECHNIKI PŁETWONURKOWANIA

1. Nauka zanurzania się pod powierzchnię wody.

2. Nauka pływania pod wodą i poruszania się we wszystkich kierunkach.

3. Wyjęcie z ust automatu i jego ponowne użycie (minimum 3 s).

4. Nauka techniki opróżniania maski z wody (bez zalewania).

Uwaga:

Sprzęt używany podczas szkolenia na stopień brązowy płetwonurka młodzieżowego musi mieć konstrukcję przystosowaną do budowy ciała szkolonej osoby.

Warto zadbać, by po zakończeniu szkolenia kursant lub rodzice dziecka otrzymali zdjęcia i filmy zrobione pod wodą.

 

GRY I ZABAWY PODWODNE

1. Po zakończeniu kursu warto przeprowadzać zabawy, które służą wykształceniu i pogłębieniu umiejętności pływania oraz oswajaniu z wodą.

2. Zaleca się stosowanie gier i zabaw podwodnych polegających na poszukiwaniu i wydobywaniu przedmiotów z dna basenu.

 

PMBTP5 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

1. Wylosowanie przez kursanta 5 kart z pytaniami kontrolnymi i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4 spośród nich.

Uwaga:

• Gry i zabawy podwodne należy prowadzić w sprzęcie podstawowym, a ćwiczenia ze wstrzymanym oddechem ograniczyć do niezbędnego minimum.

• Kategorycznie zabrania się wprowadzania elementu rywalizacji sportowej podczas zajęć z dziećmi w sprzęcie nurkowym.

 

STOPIEŃ SREBRNY (PM/2)

 

PMSTP1 DOSKONALENIE INDYWIDUALNEJ TECHNIKI NURKOWANIA

1. Powtórzenie i doskonalenie ćwiczeń z zakresu stopnia brązowego.

2. Pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.

3. Napełnianie na powierzchni kamizelki ratowniczo-wypornościowej ustami i za pomocą inflatora.

4. Utrzymanie zaplanowanej głębokości i kierunku podczas pływania pod wodą.

5. Nauka samodzielnej obsługi kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

6. Ćwiczenia w opróżnianiu maski z wody oraz w szukaniu automatu oddechowego (maksymalna głębokość 2 m).

7. Omówienie czwartego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS.

 

PMSTP2 NURKOWANIE Z PARTNEREM

1. Pływanie po powierzchni wody parami połączone z oddychaniem z jednej rurki oddechowej.

2. Nurkowanie pod wodą z partnerem.

3. Oddychanie z instruktorem z jednego automatu (octopusa).

4. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.

5. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.

6. Omówienie piątego i szóstego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS.

 

PMSTP3 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

1. Wylosowanie przez kursanta 5 kart kontrolnych i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4 spośród nich.

 

STOPIEŃ ZŁOTY (PM/3)

 

PMZTP1 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH

1. Ćwiczenia w opróżnianiu maski z wody i w szukaniu automatu w wodach otwartych (maksymalna głębokość 3 m).

2. Ćwiczenia w oddychaniu partnerskim.

3. Ćwiczenie prawidłowej techniki wykonywania „kołyski” (maksymalna głębokość 3 m).

4. Ćwiczenie skoków do wody w sprzęcie ABC.

5. Ćwiczenie technik holowania po powierzchni.

 

PMZTP2 NURKOWANIE TEMATYCZNE

1. Nurkowanie głębokie (10–12m) obowiązkowe.

2. Nurkowanie wrakowe (opcjonalnie).

3. Poszukiwanie i wydobywanie podwodne (opcjonalnie).

4. Nurkowanie z jednostki pływającej (opcjonalnie).

5. Nurkowanie nocne (opcjonalnie).

6. Fotografia podwodna (opcjonalnie).

7. Nawigacja podwodna (opcjonalnie).

8. Omówienie siódmego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS.

 

PMZTP3 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

1. Wylosowanie przez kursanta 5 kart kontrolnych i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4 spośród nich.

 

Uwaga:

Szkolenia dzieci i młodzieży wymagają szczególnej uwagi i świadomości instruktora oraz osób wspomagających, a wszystkimi działaniami kadry szkolącej musi kierować bezpieczeństwo i zrozumienie ograniczeń fizycznych i emocjonalnych dzieci.

 

 4. PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)*

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych bądź takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 14 lat,

• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

• orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia

Wykłady (12 godz.) i zajęcia praktyczne (20 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 5 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 120 min i obejmować minimum 9 nurkowań, w tym 3 do głębokości 10m, 4 do głębokości 10÷15 m oraz 2 nurkowania na głębokość 20 m.

Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć na basenie.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

• Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS *(M1).

• Maksymalny stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) ma prawo:

• nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1.

 

4.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godz.

P1T1 Spotkanie organizacyjne i zagadnienia wstępne 1

P1T2 Sprzęt podstawowy 1

P1T3 Podstawy fizyki nurkowania 1

P1T4 Podstawy fizjologii i patofizjologii nurkowania 2

P1T5 Sprzęt powietrzny i pomocniczy 2

P1T6 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 2

P1T7 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne 1

P1T8 Środowisko wodne 1

P1TE Egzamin teoretyczny 1

Łącznie 12

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Liczba godz.

P1P1 Pływanie i nurkowanie w sprzęcie ABC 2

P1P2 Nurkowanie wprowadzające 2

P1P3 Statyczne ćwiczenia z kamizelkami na dnie lub platformie 2

P1P4 Dynamiczne ćwiczenia z kamizelkami z widocznością dna 2

P1P5 Zanurzanie i wynurzanie przy dnie z ćwiczeniami ogólnymi 2

P1P6 Zanurzanie i wynurzanie w toni z ćwiczeniami ogólnymi 2

P1P7 Realizacja kompletnego profilu nurkowania 2

P1P8 Awaryjne wynurzanie w sytuacji braku powietrza 2

P1P9 Podwodna wycieczka 2

P1P10 Nurkowanie głębokie

Łącznie 20 Płetwonurek KDP/CMAS (

 

4.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

P1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.

2. Cel i wartość szkolenia P1.

3. Przebieg szkolenia P1.

4. Znaczenie szkolenia P1 w indywidualnym rozwoju nurkowym.

5. Zdobywanie uprawnień, dokumenty płetwonurka.

6. Dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.

7. KDP PTTK – struktura organizacyjna, cele i formy działalności.

8. CMAS – struktura, cele i formy działalności.

9. Sprawy bieżące.

 

P1T2 SPRZĘT PODSTAWOWY

1. Maska – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.

2. Fajka – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.

3. Płetwy – funkcja, budowa, rodzaje, technika używania.

4. Skafander mokry – funkcja, budowa, rodzaje, zasada działania.

5. Buty i rękawice mokre – funkcja, budowa, rodzaje.

6. Pas balastowy – funkcja, rodzaje, technika używania.

7. Nóż nurkowy – funkcja, rodzaje, technika używania.

 

P1T3 PODSTAWY FIZYKI NURKOWANIA

1. Definicja ciśnienia.

2. Jednostki ciśnienia – obowiązujące i stosowane.

3. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne.

4. Prawo Boyle’a–Mariotte’a – zastosowanie w nurkowaniu.

5. Prawo Archimedesa – siła wyporu, siła ciężkości, pływalność.

6. Podstawy optyki i akustyki podwodnej.

 

P1T4 PODSTAWY FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII NURKOWANIA

1. Ucho – budowa i funkcje.

2. Zatoki – budowa i funkcje.

3. Układ oddechowy – budowa i funkcje.

4. Układ krążenia – budowa i funkcje.

5. Wymiana gazowa w organizmie.

6. Urazy ciśnieniowe.

7. Choroba ciśnieniowa.

 

P1T5 SPRZĘT POWIETRZNY I POMOCNICZY

1. Butla nurkowa – funkcja, rodzaje, legalizacja.

2. Automat oddechowy – funkcja, budowa i zasada działania.

3. Konfiguracja automatu oddechowego.

4. Kamizelka ratowniczo-wypornościowa – funkcja, rodzaje.

5. Przyrządy pomiarowe – rodzaje, zastosowanie.

6. Latarki, bojki – rodzaje i zastosowanie.

7. Konserwacja i przechowywanie sprzętu nurkowego.

 

P1T6 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nurkowania.

2. Komunikacja pod wodą – znaki umowne CMAS.

3. Asekuracja w nurkowaniu – nurkowanie parami, nurkowanie w grupie, asekuracja z brzegu.

4. Plan nurkowania.

5. Przygotowanie do nurkowania.

6. Kontrola sprzętu.

7. Sposoby wchodzenia do wody.

8. Zasady wyważania się.

9. Sposoby zanurzania się.

10. Statyczna i dynamiczna pływalność zerowa.

11. Technika używania kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

12. Pozycja ciała, trym.

13. Technika oddychania z automatu oddechowego.

14. Kontrola prędkości wynurzania się.

15. Przystanki – kontrolny, dekompresyjny, bezpieczeństwa.

16. Droga ewakuacyjna.

17. Dokumenty nurkowania.

 

P1T7 PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

1. Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Algorytm postępowania z poszkodowanym.

3. Znaczenie pierwszej pomocy tlenowej.

4. Komora dekompresyjna w ratowaniu płetwonurków.

 

P1T8 ŚRODOWISKO WODNE

1. Podstawowe wiadomości o rzekach, jeziorach i morzach.

2. Życie w wodach śródlądowych i morskich.

3. Ochrona środowiska wodnego.

4. Wybór miejsca nurkowania.

 

P1TE EGZAMIN, ZAKOŃCZENIE KURSU

Przed zaliczeniem przez kursanta części teoretycznej instruktor sprawdza, czy zrozumiał on i przyswoił wiedzę zapewniającą bezpieczne nurkowanie w ramach kwalifikacji Płetwonurka CMAS*. Sprawdzian wiedzy ma formę testu wielokrotnego wyboru, który umożliwia sprawdzenie szerokiego zakresu materiału w krótkim czasie. Wykazane w teście braki w wiedzy kursanta należy zweryfikować w trakcie rozmowy.

Powinnością instruktora jest podpowiedzenie indywidualnego kierunku i tempa rozwoju absolwentowi kursu, wykazanie zasadności udziału w szkoleniach specjalistycznych, a także zaproszenie do wspólnego doskonalenia opanowanych umiejętności w trakcie nurkowań turystycznych.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

P1P1 PŁYWANIE I NURKOWANIE W SPRZĘCIE ABC

1. Zakładanie sprzętu podstawowego ABC.

2. Technika pływania w płetwach.

3. Metody zanurzania i wynurzania w ABC.

4. Opróżnianie maski z wody.

5. Nurkowanie w sprzęcie ABC z zatrzymanym oddechem.

6. Zasady wejścia do wody.

 

P1P2 NURKOWANIE WPROWADZAJĄCE – GŁĘBOKOŚĆ DO 5 M

1. Przygotowanie, montaż i kontrola sprzętu.

2. Założenie sprzętu.

3. Wejście do wody.

4. Wyważenie.

5. Zanurzenie (wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym i masce).

6. Oddychanie z automatu oddechowego.

7. Kontrola manometru.

8. Komunikacja.

9. Wyjęcie i włożenie do ust automatu oddechowego.

10. Odnajdywanie utraconego automatu.

11. Pływanie z kontrolą pływalności prowadzoną przez instruktora.

12. Wynurzenie, pobyt na powierzchni wody.

13. Zdjęcie i demontaż sprzętu.

14. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P3 STATYCZNE ĆWICZENIA Z KAMIZELKAMI – GŁĘBOKOŚĆ 5 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Zanurzenie do twardego dna lub platformy.

3. Technika napełniania kamizelki ustami i za pomocą inflatora.

4. Technika opróżniania kamizelki pod wodą.

5. Uzyskiwanie pływalności dodatniej i ujemnej za pomocą kamizelki.

6. Uzyskiwanie pływalności zerowej za pomocą kamizelki.

7. Kontrola pływalności zerowej (wdech, wydech).

8. Wybrane ćwiczenia z P1P1.

9. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

10. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P4 DYNAMICZNE ĆWICZENIA Z KAMIZELKAMI – GŁĘBOKOŚĆ 10 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Zanurzanie z widocznością dna.

3. Obsługa kamizelki podczas zanurzania.

4. Uzyskiwanie pływalności zerowej podczas płynięcia.

5. Technika korygowania pływalności dodatniej lub ujemnej podczas płynięcia.

6. Prawidłowa pozycja ciała w sytuacji korygowania pływalności.

7. Prawidłowa pozycja ciała w stanie pływalności zerowej.

8. Opróżnianie maski z wody.

9. Obsługa kamizelki podczas wynurzania.

10. Wybrane ćwiczenia z P1P2.

11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

12. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P5 ZANURZANIE I WYNURZANIE PO STOKU DNA Z ĆWICZENIAMI OGÓLNYMI – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Obsługa kamizelki podczas zanurzania przy dnie.

3. Asekuracja i komunikacja partnerska.

4. Uzyskiwanie pływalności zerowej.

5. Prawidłowa pozycja ciała.

6. Opróżnianie maski z wody.

7. Zdejmowanie i zakładanie maski.

8. Reakcja na znak „Brak powietrza” w wariancie „Dawca” i „Biorca” (do momentu rozpoczęcia wynurzania).

9. Wybrane ćwiczenia z P1P3.

10. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

11. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P6 ZANURZANIE I WYNURZANIE W TONI Z ĆWICZENIAMI OGÓLNYMI – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Obsługa kamizelki podczas zanurzania w toni.

3. Kontrola prędkości zanurzania się.

4. Asekuracja i komunikacja partnerska.

5. Kontrola pływalności podczas zanurzania w toni.

6. Pływalność zerowa na przystankach w toni.

7. Pływalność zerowa podczas pływania w toni.

8. Kontrola prędkości wynurzania się.

9. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

10. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P7 REALIZACJA PRAWIDŁOWEGO PROFILU NURKOWANIA – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Realizacja profilu trapezowego.

3. Zanurzanie z zaakcentowaniem i odbyciem przystanku kontrolnego.

4. Asekuracja i komunikacja partnerska.

5. Kontrola pływalności podczas zanurzania.

6. Pływalność zerowa podczas pobytu dennego.

7. Obserwacja otoczenia.

8. Reakcja na znak „Brak powietrza” – powtórzenie z P1P4.

9. Kontrola prędkości wynurzania się.

10. Zaakcentowanie i odbycie przystanku bezpieczeństwa.

11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

12. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P8 AWARYJNE WYNURZANIE W SYTUACJI BRAKU POWIETRZA – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Nadanie znaku „Brak powietrza”.

3. Reakcja na znak „Brak powietrza”.

4. Wykorzystanie zapasowego źródła powietrza instruktora.

5. Wynurzanie do głębokości 5 m w roli „Biorcy”.

6. Prawidłowe zachowanie pozostałych członków zespołu.

7. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.

8. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P9 PODWODNA WYCIECZKA – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.

2. Realizacja profilu z przystankami (kontrolny, bezpieczeństwa).

3. Komunikacja, asekuracja, pływalność.

4. Obserwacja ciekawych obiektów pod wodą lub inne atrakcje.

5. Ewentualne nadrobienie zaległości z poprzednich nurkowań.

6. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu do nurkowania.

7. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P1P10 NURKOWANIE GŁĘBOKIE – GŁĘBOKOŚĆ 20 M

1. Nurkowanie głębokie z wykorzystaniem wszystkich nabytych

wcześniej umiejętności.

 

Uwaga:

Ćwiczenia sprawdzające należy wykonywać w czasie trwania całego kursu bezpośrednio po osiągnięciu przez osoby szkolone określonych umiejętności praktycznych oraz powtarzać je w uzasadnionych sytuacjach.

Standardowo nie przeprowadza się sprawdzianu wszystkich umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, jednak sprawdzian taki można zorganizować, jeśli zajdzie potrzeba.

 

5. PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2) **

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 16 lat,

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS * (P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

• posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,

• zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 20 m,

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

• orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia

Wykłady (15 godz.) i zajęcia praktyczne (27 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 6 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 300 min pod wodą i obejmować 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowanie na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

• Kierownik Szkolenia Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).

• Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

 Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:

• nurkować do głębokości 4 0 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

 

5.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godz.

P2T1 Spotkanie organizacyjne 1

P2T2 Sprzęt nurkowy 2

P2T3 Ratownictwo nurkowe 2

P2T4 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 2

P2T5 Choroby i urazy w nurkowaniu 2

P2T6 Fizyka nurkowania 2

P2T7 Hydrologia 2

P2T8 Historia nurkowania 1

P2TE Egzamin i zakończenie kursu 1

Łącznie 15

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Liczba godz.

P2P1 Nurkowanie zapoznawcze

P2PE Sprawdzian sprawności fizycznej

P2P2 Wynurzenie z partnerem z oddychaniem z zapasowego źródła powietrza

P2P3 Wynurzenie z partnerem z oddychaniem z jednego automatu oddechowego

P2P4 Wynurzenie bez płetw

P2P5 Wydobycie nieprzytomnego nurka

P2P6 Wydobycie nieprzytomnego nurka

P2P7 Ratownictwo powierzchniowe

P2P8 Autoratownictwo

P2P9 Nurkowanie adaptacyjne przed znurkowaniami głębokimi

P2P10 Nurkowanie głębokie

P2P11 Nurkowanie głębokie

Łącznie 27

 

5.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

P2T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

1. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.

2. Przedstawienie infrastruktury bazy/obozu.

3. Cel kursu P2.

4. Przebieg szkolenia P2.

5. Uprawnienia P2.

6. Znaczenie szkolenia P2 w indywidualnym rozwoju nurkowym.

7. Sprawy formalne (badania lekarskie, wymagane certyfikaty nurkowe, opłaty).

 

P2T2 SPRZĘT NURKOWY

1. Automaty oddechowe – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, analiza parametrów pracy.

2. Butle i zawory odcinające.

3. Alternatywne źródła powietrza.

4. Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeznaczenie.

5. Balast i jego rozmieszczenie – przegląd różnych rozwiązań.

 

P2T3 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Stres w nurkowaniu – przyczyny powstawania, eliminacja skutków, zapobieganie.

2. Wczesne rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie sytuacjom awaryjnym.

3. Omówienie roli partnera w typowych sytuacjach awaryjnych pod wodą:

a. brak czynnika oddechowego,

b. utrata przytomności lub świadomości,

c. utrata kontroli pływalności,

d. zaplątanie się w sieci.

5. Czynności ratownicze pod wodą:

a. wynurzenie się z oddychaniem z zapasowego źródła powietrza (kursant w roli ratownika),

b. wynurzenie się z oddychaniem razem z partnerem z jednego automatu oddechowego (kursant w roli ratownika),

c. wydobywanie poszkodowanego płetwonurka (przytomnego i nieprzytomnego) na powierzchnię.

4. Techniki autoratownicze w sytuacjach:

a. brak czynnika oddechowego,

b. utrata kontroli pływalności,

c. zaplątanie się w sieci.

4. Czynności ratownicze na brzegu:

a. dopłynięcie do poszkodowanego i uchwycenie go,

b. metody holowania,

c. wydobycie poszkodowanego na brzeg,

d. wydobycie na jednostkę pływającą.

5. Zarządzanie akcją ratunkową.

6. Zabiegi resuscytacyjne i zasady podawania tlenu.

7. Transport do szpitala i komory dekompresyjnej.

 

P2T4 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

1. Przygotowanie planu nurkowania (miejsce wejścia, głębokość, czas, asekuracja, procedury awaryjne, droga ewakuacyjna).

2. System partnerski.

3. Zapas i zużycie powietrza – przykłady i obliczenia.

4. Profilaktyka choroby dekompresyjnej, czynniki zwiększające ryzyko.

5. Tabele dekompresyjne – planowanie nurkowań powtarzalnych.

6. Zasady korzystania z komputerów nurkowych.

7. Podróż samolotem po nurkowaniu.

8. Nurkowania górskie – dekompresja.

9. Nurkowanie głębokie – dobór i konfiguracja sprzętu, trening i adaptacja, dobór grupy nurkowej.

 

P2T5 CHOROBY I URAZY W NURKOWANIU

1. Urazy ciśnieniowe: płuc, uszu, zatok, twarzy – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

2. Choroba dekompresyjna – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

3. Hipoksja – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

4. Zatrucie tlenem – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

5. Toksyczne działanie azotu – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

6. Zatrucie spalinami, oparami oleju – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

7. Pogryzienia, ukłucia, użądlenia i ukąszenia przez niebezpieczne zwierzęta morskie – objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

 

P2T6 FIZYKA NURKOWANIA

1. Skład powietrza – prawo Daltona.

2. Rozpuszczalność gazów w cieczach – prawo Henry’ego.

3. Zależność pomiędzy ciśnieniem a temperaturą – prawo Charlesa.

4. Fizyczne podstawy działania automatu oddechowego – prawo Bernoulliego, efekt Venturiego, efekt Joule’a – Thomsona.

5. Podstawy hydrodynamiki – siła oporu w wodzie.

 

P2T7 HYDROLOGIA

1. Zjawiska termiczne, dynamiczne (prądy, pływy, falowanie), optyczne i akustyczne w wodach morskich i śródlądowych.

2. Charakterystyka zbiorników i cieków śródlądowych oraz strefy brzegowej mórz i oceanów.

3. Fauna i flora polskich wód.

4. Fauna i flora oceanów.

5. Ekologia wód.

 

P2T8 HISTORIA NURKOWANIA

1. Geneza i rozwój nurkowania na świecie.

2. Historia nurkowania w Polsce.

 

P2TE EGZAMIN I ZAKOŃCZENIE KURSU

Przed zaliczeniem przez kursanta części teoretycznej instruktor sprawdza, czy zrozumiał on i przyswoił wiedzę zapewniającą bezpieczne nurkowanie w ramach kwalifikacji Płetwonurka CMAS**. Sprawdzian wiedzy ma formę testu wielokrotnego wyboru, który umożliwia sprawdzenie szerokiego zakresu materiału w krótkim czasie. Wykazane w teście braki w wiedzy kursanta należy zweryfikować w trakcie rozmowy.

Powinnością instruktora jest podpowiedzenie indywidualnego kierunku i tempa rozwoju absolwentowi kursu, wykazanie zasadności udziału w szkoleniach specjalistycznych, a także zaproszenie do wspólnego doskonalenia opanowanych umiejętności w trakcie nurkowań turystycznych.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

P2P1 NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE Z WYKORZYSTANIEM KOMPASU I BOI SYGNALIZACYJNEJ – 15 M ÷ 20 M

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Zanurzenie po stoku do zaplanowanej głębokości – utrzymywanie kontaktu z dnem.

4. Kontrola pływalności zerowej w toni (pływalność dynamiczna, pływalność statyczna – zawiśnięcie w toni).

5. Wynurzenie z wykorzystaniem kompasu – utrzymywanie kontaktu z dnem.

6. Wypuszczenie boi na przystanku bezpieczeństwa.

7. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2PE KONTROLA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystansu 1000 m po powierzchni w czasie poniżej 45 min.

2. Zanurzenie się z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość 7 m.

 

P2P2 WYNURZENIE SIĘ Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO POWIERZCHNI Z ODDYCHANIEM Z ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA POWIETRZA – KURSANT W ROLI RATOWNIKA

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „Brak powietrza” oddanie partnerowi zapasowego automatu  ddechowego – prawidłowa pozycja i chwyt.

4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola jego prędkości.

5. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.

6. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P3 WYNURZENIE SIĘ Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M Z ODDYCHANIEM Z PARTNEREM Z JEDNEGO AUTOMATU ODDECHOWEGO – KURSANT W ROLI RATOWNIKA

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku „Brak powietrza” podzielenie się powietrzem ze swojego głównego automatu oddechowego – prawidłowy rytm oddychania, pozycja i chwyt.

4. Rozpoczęcie wynurzania – kontrola prędkości.

5. Wykonanie przystanku bezpieczeństwa i wynurzenie się.

6. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P4 WYNURZENIE BEZ PŁETW Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości zdjęcie płetw i rozpoczęcie wynurzania wraz z kontrolą jego prędkości.

4. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, założenie płetw i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.

5. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P5 WYDOBYWANIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M NA KAMIZELCE RATOWNICZO-WYPORNOŚCIOWEJ RATOWANEGO

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku oznaczającego rozpoczęcie ćwiczenia podpłynięcie do ratowanego, zastosowanie prawidłowego chwytu i napełnienie kamizelki ratowniczo-wypornościowej ratowanego.

4. Rozpoczęcie wynurzania się – kontrola jego tempa – obsługa obydwu kamizelek ratowniczo-wypornościowych oraz innych kompensatorów pływalności. Kontrola powietrza wydychanego przez ratowanego.

5. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, ustalenie pływalności zerowej w obydwu kamizelkach i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.

6. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P6 WYDOBYWANIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M NA KAMIZELCE  RATOWNICZOWYPORNOŚCIOWEJ RATOWNIKA

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości i otrzymaniu znaku rozpoczęcia ćwiczenia podpłynięcie do ratowanego, zastosowanie prawidłowego chwytu i napełnienie swojej kamizelki ratowniczo-wypornościowej.

4. Rozpoczęcie wynurzania się – kontrola jego tempa – obsługa obydwu kamizelek ratowniczo-wypornościowych i innych kompensatorów pływalności. Kontrola powietrza wydychanego przez ratowanego.

5. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, ustalenie pływalności

zerowej w obydwu kamizelkach i wykonanie przystanku

bezpieczeństwa.

6. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P7 WYNURZENIE Z WYJĘTYM USTNIKIEM Z GŁĘBOKOSCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Po osiągnięciu planowanej głębokości wyjęcie automatu z ust i rozpoczęcie wynurzania, kontrola wydychanego powietrza oraz prędkości wynurzania.

4. Zatrzymanie się na głębokości 5 m, włożenie automatu do ust i wykonanie przystanku bezpieczeństwa.

5. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P8 RATOWNICTWO POWIERZCHNIOWE

1. Omówienia planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Odpłynięcie z partnerem na odległość 200 m.

4. Symulacja wynurzenia i nadanie znaku „Wypadek” (dodatkowo głośne wzywanie pomocy), symulacja zrzucenia ratowanemu obciążenia, napełnienie jego kamizelki, zdjęcie maski i podanie pierwszych dwóch wdechów w wodzie.

5. Rozpoczęcie holowania jedną z zalecanych technik – prowadzenie sztucznego oddychania.

6. Wydobycie poszkodowanego na brzeg i pomost lub jednostkę pływającą – zachowanie prawidłowej kolejności zdejmowania sprzętu.

7. Rozpoczęcie resuscytacji z wykorzystaniem tlenu.

 

P2P9 NURKOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 30 M

1. Omówienia planu nurkowania – wykorzystanie opcji „Plan” komputera nurkowego, obliczenie zużycia powietrza.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Zanurzenie po stoku z zachowaniem kontaktu wzrokowego z dnem.

4. Po osiągnięciu planowanej głębokości rozpoczęcie wynurzania w toni.

5. Wypuszczenie boi z głębokości przystanku bezpieczeństwa.

6. Powrót do brzegu z wykorzystaniem kompasu przy utrzymaniu głębokości, z której została wypuszczona boja.

7. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P10 NURKOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 40 M – DEKOMPRESYJNE

1. Omówienie planu nurkowania – wykorzystanie opcji „Plan” komputera nurkowego, obliczenie zużycia powietrza. Zaplanowanie przekroczenia czasu dekompresji zerowej (o wartość nie większą niż 10 min).

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem głębokim.

3. Realizacja profilu trapezowego.

4. Zanurzanie przy linie opustowej lub innym punkcie odniesienia (kontakt z liną tylko wzrokowy).

5. Rozwiązanie na dnie prostego równania matematycznego – wykorzystanie tabliczki do pisania.

6. Wynurzanie w toni – kontrola prędkości wynurzania, zachowanie kontaktu wzrokowego z liną lub innym punktem odniesienia.

7. Odbycie zalecanych przystanków dekompresyjnych w toni.

8. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P2P11 NURKOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 40 M – DEKOMPRESYJNE

1. Omówienie planu nurkowania – wykorzystanie opcji „Plan” komputera nurkowego, obliczenie zużycia powietrza. Zaplanowanie przekroczenia czasu dekompresji zerowej.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego przed nurkowaniem głębokim.

3. Realizacja profilu trapezowego.

4. Zanurzanie po stoku – zachowanie kontaktu wzrokowego z dnem.

5. Wynurzanie po stoku – kontrola prędkości wynurzania, zachowanie kontaktu wzrokowego z dnem.

6. Wypuszczenie boi z głębokości pierwszego przystanku dekompresyjnego wskazanego przez komputer (uwzględnienie przystanków głębokich).

7. Odbycie zalecanych przystanków dekompresyjnych w toni (wykorzystanie boi i szpulki).

8. Omówienie i analiza nurkowania.

 

Uwaga:

Ćwiczenia sprawdzające należy wykonywać w czasie trwania całego kursu bezpośrednio po osiągnięciu przez osoby szkolone określonych umiejętności praktycznych i powtarzać je w uzasadnionych sytuacjach.

Standardowo nie przeprowadza się sprawdzianu wszystkich umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, jednak sprawdzian taki można zorganizować, jeśli zajdzie potrzeba.

 

6. PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3) ***

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 18 lat,

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

• posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS (lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu płetwonurek nitroksowy (PN1), płetwonurek w skafandrze suchym (PSS),

• realizacja części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

a. patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,

b. BLS, OFA – DAN,

c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,

• orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania,

• zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (18 godz.) oraz zajęcia praktyczne (36 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 7 dni szkoleniowych.

Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 360 min pod wodą i obejmować minimum 12 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

• Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/ CMAS ** (M2).

• Instruktorzy KDP/CMAS.

• Stosunek instruktor/kursanci w trakcie zajęć pod wodąpowinien wynosić 1 : 4.

Płetwonurek KDP/CMAS *** ma prawo:

• organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,

• demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,

• nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,

• kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS * (P1), KDP/CMAS ** ( P2), K DP/ CMAS*** (P3)  lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P3).

 

6.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Symbol ZAJĘCIA TEORETYCZNE Liczba godz.

P3T1 Spotkanie organizacyjne 2

P3T2 Prawne aspekty nurkowania 2

P3T3 Kierowanie zespołem płetwonurków 2

P3T4 Wyposażenie płetwonurka P3 i bieżące naprawy sprzętu 2

P3T5 Ratownictwo nurkowe 2

P3T6 Fizyka nurkowa – seminarium 1

P3T7 Fizjopatologia nurkowania – seminarium 1

P3T8 Nurkowania nietypowe 2

P3T9 Obsługa małej łodzi 2

P3TE Egzamin teoretyczny i zakończenie kursu 2

Łącznie 18

 

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Liczba godz.

P3P1 Nurkowanie zapoznawcze 2

P3P2 Sprawdzian sprawności fizycznej 3

P3P3 Bieżące naprawy, konserwacja sprzętu nurkowego 2

P3P4 Obsługa małej łodzi 3

P3P5 Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą z realizacją zadanych scenariuszy 3

3P3P6 Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą z realizacją zadanych scenariuszy 3

3P3P7 Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą z realizacją zadanych scenariuszy 3

3P3P8 Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą z realizacją zadanych scenariuszy 3

3 P3P9 Ratownictwo podwodne 2

P3P10 Ratownictwo podwodne 2

P3P11 Nurkowanie głębokie (50 m) z instruktorem  2

P3P12 Nurkowanie głębokie (50 m) z płetwonurkiem P3 2

P3P13 Zorganizowanie i poprowadzenie nurkowania nocnego 3

Łącznie 33

 

6.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

P3T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

1. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.

2. Przedstawienie infrastruktury bazy/obozu.

3. Cel kursu P3.

4. Przebieg szkolenia P3.

5. Okazanie uprawnień P2.

6. Znaczenie szkolenia P3 w indywidualnym rozwoju nurkowym.

7. Sprawy formalne (badania lekarskie, wymagane certyfikaty nurkowe, opłaty).

 

P3T2 PRAWNE ASPEKTY NURKOWANIA

1. Prawne aspekty uprawiania nurkowania.

2. Odpowiedzialność prawna kierownika nurkowania.

3. Dokumentacja nurkowań.

4. Ubezpieczenia w nurkowaniu.

 

P3T3 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW

5. Psychologiczne aspekty nurkowania – stres, kontrola emocji, kierowanie grupą.

6. Planowanie nurkowań.

7. Kierowanie zespołem płetwonurków.

8. Odprawa przed nurkowaniem i po nim.

 

P3T4 WYPOSAŻENIE PŁETWONURKA P3 I BIEŻĄCE NAPRAWY SPRZĘTU

1. Skrzynka narzędziowa.

2. Części zapasowe (o-ringi, ustnik itp.).

3. Zestaw ratunkowy.

4. Sprzęt zapasowy (maska, paski do płetw itp.).

 

P3T5 RATOWNICTWO NURKOWE – SEMINARIUM

– grupowa analiza wybranego zagadnienia prowadzona pod nadzorem instruktora

1. Stres w nurkowaniu.

2. Wczesne rozpoznanie zagrożenia.

3. Omówienie roli partnera w sytuacjach awaryjnych:

– brak powietrza,

– utrata przytomności/świadomości,

– utrata kontroli pływalności,

– zaplątanie się w sieci, liny.

4. Wynurzenie się z oddychaniem z zapasowego źródła powietrza (kursant P3 w roli ratownika). 

5. Wydobycie poszkodowanego płetwonurka z głębokości do powierzchni, a następnie na brzeg, ponton/łódź.

6. Zabiegi resuscytacyjne i zasady podawania tlenu.

7. Droga ewakuacyjna.

 

P3T6 FIZYKA NURKOWANIA – SEMINARIUM

– grupowa analiza wybranego zagadnienia prowadzona pod nadzorem instruktora

1. Fizyczne podstawy działania automatu oddechowego (prawo Bernoulliego, efekt Venturiego, efekt Joule’a – Thomsona) –  omówienie i analiza wybranego zagadnienia.

 

P3T7 FIZJOPATOLOGIA NURKOWANIA – SEMINARIUM

– grupowa analiza wybranego zagadnienia prowadzona pod nadzorem instruktora

1. Choroba dekompresyjna.

2. Wybrane zagadnienia.

 

P3T8 NURKOWANIA NIETYPOWE – SEMINARIUM

– grupowa analiza wybranego zagadnienia prowadzona pod nadzorem instruktora

1. Nurkowanie na wysokości.

2. Nurkowanie głębokie.

3. Nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych.

4. Nurkowanie w prądzie wodnym i wodach pływowych.

5. Nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych.

6. Wybrane zagadnienia.

 

P3T9 OBSŁUGA MAŁEJ ŁODZI

1. Nazewnictwo szkutnicze.

2. Zasady ruchu na wodzie.

3. Liny i ich zastosowanie, węzły.

4. Użycie łodzi w nurkowaniu – typy i ich przydatność.

5. Silniki przyczepne – zasady stosowania.

6. Techniki obsługi łodzi: kotwiczenie, załadunek, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

 

P3TE EGZAMIN TEORETYCZNY I ZAKOŃCZENIE KURSU

Przed zaliczeniem przez kursanta części teoretycznej instruktor sprawdza, czy zrozumiał on i przyswoił wiedzę zapewniającą bezpieczne nurkowanie w ramach kwalifikacji Płetwonurka CMAS***. Sprawdzian wiedzy ma formę , który umożliwia  sprawdzenie szerokiego zakresu materiału w krótkim czasie. Wykazane w teście braki w wiedzy kursanta należy zweryfikować w trakcie rozmowy z instruktorem.

Powinnością instruktora jest podpowiedzenie indywidualnego kierunku i tempa rozwoju absolwentowi kursu, wykazanie zasadności udziału w szkoleniach specjalistycznych, a także zaproszenie do wspólnego doskonalenia opanowanych umiejętności w trakcie nurkowań turystycznych.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

P3P1 NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE DO 20 M

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.

3. Zanurzenie po stoku do zaplanowanej głębokości.

4. Kontrola pływalności zerowej w toni.

5. Wynurzenie w toni do głębokości 5 m, wypuszczenie boi i powrót na kompas,

6. Omówienie i analiza nurkowania,

 

P3P2 KONTROLA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. Przepłynięcie w pełnym sprzęcie nurkowym dystansu 1500 m po powierzchni w czasie 60 min.

2. Zanurzenie się z zatrzymanym oddechem w sprzęcie podstawowym na głębokość 10 m.

 

P3P3 BIEŻĄCE NAPRAWY – KONSERWACJA

1. Wymiana uszkodzonych o-ringów w automacie na 1. i 2. stopniu.

2. Wymiana o-ringu w wężu LP i wężu HP (do manometru).

3. Wymiana ustnika.

4. Kamizelka ratowniczo-wypornościowa – konserwacja i drobne naprawy.

 

P3P4 OBSŁUGA MAŁEJ ŁODZI

1. Sprawdzenie i przygotowanie łodzi przed wypłynięciem na nurkowanie.

2. Wodowanie, załadunek, uruchomieniem, cumowanie.

3. Użytkowanie.

4. Techniki postępowania z nurkami (podążanie za nurkiem, podejmowanie nurków na pokład).

5. Sytuacje awaryjne.

 

P3P5 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW POD WODĄ Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY

1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka P1 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P1).

 

P3P6 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW POD WODĄ Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY

1. Kierowanie nurkowaniem na głębokość 20 m z udziałem płetwonurka P1 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P1) z wystąpieniem sytuacji awaryjnej określonej przez instruktora.

 

P3P7 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW POD WODĄ Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY

1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka P2 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P2).

 

P3P7 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW POD WODĄ Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY

1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka P2 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P2).

 

P3P8 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW POD WODĄ Z REALIZACJĄ ZADANYCH SCENARIUSZY

1. Kierowanie nurkowaniem na głębokość 20 m z udziałem płetwonurka P2 (dopuszcza się udział pozoranta o kwalifikacjach wyższych niż P2) z koniecznością podjęcia akcji ratowniczej określonej przez instruktora.

 

P3P9 RATOWNICTWO PODWODNE

1. Wypłynięcie z partnerem z głębokości 40 m do 5 m przy wykorzystaniu zapasowego źródła powietrza (kursant P3 – ratownik).

 

P3P10 RATOWNICTWO PODWODNE

1. Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z 40 m do 5 m.

2. Wyciągnięcie nieprzytomnego płetwonurka na brzeg/ponton/łódź.

 

P3P11 NURKOWANIE GŁĘBOKIE (50 M) Z INSTRUKTOREM

1. Omówienie planu nurkowania.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu nurkowego.

3. Zanurzenie po stoku/lina.

4. Wynurzenie po stoku/lina.

5. Wypuszczenie boi z głębokości pierwszego przystanku dekompresyjnego.

6. Omówienie i analiza nurkowania.

 

P3P11 NURKOWANIE GŁĘBOKIE (50 M) Z PŁETWONURKIEM P3

1. Kierowanie nurkowaniem z udziałem płetwonurka P3 na głębokość 50 m (dopuszcza się udział pozoranta o uprawnieniach  wyższych niż P3).  

 

P3P11 ZORGANIZOWANIE I POPROWADZENIE NURKOWANIA NOCNEGO

1. Zaplanowanie, przygotowanie i poprowadzenie nurkowania nocnego z uwzględnieniem uprawnień uczestników, ich formy nurkowej, a także atrakcyjności samego nurkowania.

 

Uwaga:

Ćwiczenia sprawdzające należy wykonywać w czasie trwania całego kursu bezpośrednio po osiągnięciu przez osoby szkolone określonych umiejętności praktycznych oraz powtarzać je w uzasadnionych sytuacjach.

Standardowo nie przeprowadza się sprawdzianu wszystkich umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, jednak sprawdzian taki można zorganizować, jeśli zajdzie potrzeba.

 

7. PŁETWONUREK KDP/CMAS (P4) ****

 

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS *** (P3),

• od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS *** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.

 

Zasady kwalifikacji:

kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS ««««(P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

 

Komisja Kwalifikacyjna:

• Wiceprzewodniczący KDP ds. Szkolenia,

• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS *** (M3) upoważniony przez KDP.

 

Uprawnienia:

• organizowanie i nadzorowanie nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),

• kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS *** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

 

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS **** (P4).